صرفا جهت تست

3463456366346

قیمت قبل : 200,000 تومان

قیمت جدید : 160,000 تومانتوضیحات کالا (معرفی اجمالی/نقد و بررسی)

مشخصات کالا (مشخصات فنی/امکانات/رنگ/جنس/ماهیت)