صرفا جهت تست

34534535345

قیمت قبل : 100,000 تومان

قیمت جدید : 98,000 تومانتوضیحات کالا (معرفی اجمالی/نقد و بررسی)

مشخصات کالا (مشخصات فنی/امکانات/رنگ/جنس/ماهیت)